HİZMETLER RSS Feed

 • GRAFİK TASARIM

 • Grafik tasarım hizmetlerimiz
 • Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlik geçerlidir.

 • MATBAA HİZMETLERİ

 • Matbaa Hizmetlerimiz
 • Matbaa hizmetini alırken de satarken de biliriz ki " Miktar arttıkça birim maliyet düşer." Bu bilgi günümüzde matbaa teknolojisindeki gelişmelerle birlikte farklı bir hal alarak Organize Matbaacılık anlayışını gündeme getirmiştir.
  Ediz Reklam olarak bizler de kaliteden ödün vermeden, baskısı gerçekleşecek işin en uygun üretim biçimini belirler ve minimum maliyetle ortaya çıkarız. Düşük maliyet ve hızlı üretim ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde müşterilerimizin sektörlerinde rakiplerine üstünlük sağladıkları da bir gerçektir..

 • GAZETE İLANLARI

 • Gazete İlanları hizmetleri
 • GAZETE İLANLARI, sosyal medyada ticari haberleşme ve sosyal haberleşme alanlarından biridir.  Karmaşıklaşan toplum yapısı içerisinde, eleman ilanları,  emlak alım satım ilanları, vasıta alım satım ilanları, veya gazete ilanı  ile duyurmak istenilen her nevi bilgiyi, duyuruyu, seri ilan şeklinde, çerçeveli ilan şeklinde veya sosyal ilan şeklinde gazetelerin ilgili sayfalarında yayınlanmasına gazete ilanları denir.  Posta seri ilanlar, Sabah seri ilanlar, Zaman seri ilanlar, Star seri ilanlar, Vatan seri ilanlar, milliyet seri ilanlar, ticari ilanları, maktu ilanlar, vefat ilanlarıkayıp ilanları, duyuru ilanları için fiyat ve kampanyalar hakkında bilgi alınız.